Prodajno mjesto - Postavke

Navigacija:  Prodajno mjesto >

Prodajno mjesto - Postavke

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje mijenjamo postavke za prodajno mjesto:

 

Osnovno

 

clip0472

 

Vrsta dokumenta - Vrsta dokumenta za automatski unos

Max.količina - maksimalna količina unutar stavke dokumenta, 0 - neograničeno

Prečaci - Da li će se prikazati touch screen prečaci

On Screen Tipkovnica - Da li će se koristiti tipkovnica za dodirni unos

Rad sa stolovima - omogućuje rad sa stolovnima za restorane i kafiće

Idi u pun ekran za unos - Prodajno mjesto prekriva cijeli zaslon

Zahtijevaj unos PIN-a nakon računa - Nakon svakog računa program zaključava unos i zahtjeva unos PIN-a bilo ručno ili skeniranjem magnetne kartice.

Zaključaj aplikaciju nakon - Zaključati aplikaciju nakon sekundi neaktivnosti

Broj stupaca za prečace - Ovisno o veličini zaslona podesimo broj stupaca za prečace artikala

Vidljivi stupci - Koji su stupci vidljivi prilikom unosa stavke

 

Pisač kuhinja

 

clip0473

 

Omogući ispis u kuhinju - Prilikom dodavanja narudžbe na stol program ispisuje narudžbu na pisač kuhinje

Potvrdi ispis u kuhinju - Da li će prilikom ispisa tražiti potvrdu

Ispis narudžbi bez stola - Računi koji su odmah naplaćeni će biti ipisani i na pisač

Pisač za kuhinju - Naziv Windows pisača za kuhinju

Konfiguracija pisača kuhinja - Konfiguracija pisača za kuhinju. U konfiguraciji možemo definirati izgled ispisa računa.

Robne grupe za kuhinju - Koje će se robne grupe ispisivati na pisač kuhinje

 

Pisač šank

 

clip0474

 

Isto kao i kod pisača za kuhinju.