Normativ

Navigacija:  Robno i materijalno > Radni nalog >

Normativ

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Normativ je vrsta dokumenta kojom definiramo recept za sastavljeni (rastavljeni) artikal. Npr. pojednostavljena receptura za bicikl bi bila 1 okvir, 2 kotača, 1 sjedalo, kako na slici:

 

clip0082

 

U gornjem dijelu dokumenta unosimo artikal za koji pravimo recepturu, kao i prodajne marže, ovisno što je omogućeno za trenutnu lokaciju.

 

U donjem dijelu dokumenta se unose dijelovi sastavljenog artikla, sa količinama i nabavnom cijenom, koju program automatski popunjava iz cjenika. Unosom se sumira nabavna vrijednost dijelova u nabavnu vrijednost sastavljenog artikla.

 

Na ovaj način smo definirali recepturu za artikal bicikl.