Izvještaji

Navigacija:  Obračun plaća >

Izvještaji

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovdje nalazimo nekoliko predefiniranih izvještaja, a izvještaji se mogu dodavati prilikom implementacije kao i u svim dijelovima aplikacije.

 

Ovdje imamo:

 

Doprinosi refundirani

Lista brutto po radniku

Lista isplata po bankama

Lista isplata po djelatniku

Lista nadoknada

Lista otplaćenih kredita

Lista sindikalne članarine

Lista stanja kredita

Liste za topli obrok

Pregled svih arhivskih podataka

Prihodi refundirani

Prosjek plaća

Rekapitulacija prihoda

Rekapitulacija prihoda u stvarima i uslugama

Zbrojna lista doprinosa

 

Zakonski obrasci su raspoređeni u mapi Obrasci.

 

Također grupa izvještaja za tekući obračun se nalazi na samoj kartici za obračun plaća.