Inventurni listovi

Navigacija:  Osnovna sredstva > Inventura >

Inventurni listovi

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Rezultat inventure je inventurni list, kojeg možemo unositi direktno, ili ga grupnom obradom generirati iz popisnih listova.

 

clip0213

 

Broj - Broj inventurnog lista

CO - Centar odgovornosti

Datum - Datum dokumenta

 

U stavke unosimo inventurna stanja, a program računa višak i manjak:

 

Osnovno sredstvno - popunjavamo iz registra

Količina - Inventurno stanje

Knj.stanje - Program popunjava knjigovodstveno stanje automatski

Manjak - Manjak na inveturi

Višak - Višak na inventuri

Nab.cij. - Nabavna cijena

Cijena - Knjigovodstvena cijena

 

Iz inventurnog lista možemo automatski generirati početno stanje - ako generiramo početak godine, višak i manjak - ako vršimo korekciju na postojećoj bazi.

 

Na jezičku povezani dokumenti možemo vidjeti koji su dokumenti nastali iz ove inventurne liste.