Grupne obrade

Navigacija:  Robno i materijalno >

Grupne obrade

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovdje nalazimo grupne obrade koje nam ubrzavaju rad.

 

Generiranje računa

Generiranje ulazne kalkulacije

Generiranje zaključka maloprodaje

Obračun utroška po normativu

Preračun utroška zalihe