Generiranje računa

Navigacija:  Robno i materijalno > Grupne obrade >

Generiranje računa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ovom grupnom obradom iz više otpremnica ili radnih naloga za servis generiramo jedinstven račun. Prije odabira otpremnica/naloga potrebno je odabrati partnera. Program prikazuje samo nefakturirane otpremnice/naloge.

 

clip0438

 

Opcijama "Dodaj" i "Dodaj sve" prebacujemo dokumente desno u listo odabranih, a opcijama "Ukloni" i "Ukloni sve" vraćamo ih u listu neodabranih. Potvrdom akcije program generira račun, kojeg dobivamo na pregled.