Analize

Navigacija:  Početak rada >

Analize

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Analize su posebna vrsta izvještaja gdje korisnik sam kreira izvještaj po želji premještanjem stupaca i redaka. Funkcionalnost je slična zaokretnim (pivot) tabelama u Microsoft Excelu.

 

clip0385

 

Zahtjevnijim korisnicima je moguće napraviti integraciju SQL Server Analytics servisa te Microsoft Excela.