Ugovori o djelu

Navigacija:  Obračun plaća >

Ugovori o djelu

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

U ovoj sekciji evidentiramo ugovore o djelu, autorskom honoraru i ostale samostalne djelatnosti

 

clip0153

 

U glavnoj alatnoj traci, pored standardnih opcija, vidimo još i neke specifične za obračun plaća:

 

Napravi obračun - Ponavlja obračun, u pravilu ga ne pokrećemo direktno, jer program prilikom spremanja podataka vrši obračun, a koristimo ga u slučaju promjene nekog podatka u registru

Proknjiži - Knjiži ugovore prema predefiniranim pravilima kontiranja i prikazuje nam temeljnicu na pregled.

 

U gronjem dijelu kartice imamo:

 

Broj - Broj obračuna, ako se ne unese, generira se prilikom spremanja

Isplata za - Za koji mjesec/godinu vrijedi isplata

Datum  - Datum dokumenta

Stopa poreza na plaću - Važeća stopa

Vrsta djelatnosti - Ovdje unosimo vrstu djelatnosti za koju vrijedi ovaj obračun iz registra Vrste samostalnih djelatnosti

Datum isplate - Ovdje popunjavamo datum isplate ugovora o djelu

 

U donjem dijelu imamo jezičke za unos i pregled obračuna.

 

Unos podataka - ovdje unosimo prihode za vanjske suradnike:

 

Djelatnik - iz registra djelatnika unosimo vanjskog suradnika

Prihod - Iznos prihoda u brutto iznosu, program će iz njega izračunati sve ostale iznose

 

U sekciju virmani su generirani virmani za isplatu i doprinose:

 

clip0154

 

U jezičku doprinosi možemo vidjeti pojedinačne izračunate doprinose, a u jezičku naknade poslodavaca, dodatne naknade koje plaća poslodavac, a kojima je osnovica ovaj isplata.

 

Na kraju imamo standardnu sekciju Knjiženja.

 

U alatnoj traci kartice imamo zakonske i druge izvještaje za ugovore o djelu:

 

clip0155

 

clip0156