Tehnologija

Navigacija:  »Nema teme iznad ovog nivoa«

Tehnologija

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Aplikacija je izrađena najmodernijom tehnologijom na tržištu, alatom Microsoft Visual C#, te kao bazu koristi stabilni i pouzdani Microsoft SQL Server 2008 R2 ili noviji.

 

Microsoft SQL Server 2008 R2 dolazi u nekoliko verzija, a većinu domaćih firmi će zadovoljiti besplatna verzija "Express", tako da je minimalno ulaganje u opremu potrebno za početak korištenja. Microsoft SQL Server je trenutačno uz Oracle i IBM DB2 najpouzdaniji i najbrži sustav za upravljanje bazama podataka (RDMS).

 

Za instalaciju IPIS poslovnog sustava potrebni su sljedeći sistemski preduvjeti:

 

Minimalno Windows XP sa SP3

Za instalaciju SQL Servera je potreban Windows Installer 4.5 (samo server)

1 GB RAM-a serverska varijanta, 512 MB RAM-a klijent (preporučeno 1 GB i više)

Microsoft .Net Framework 4.0

 

Pored ovih zahtjeva preporučeno je korištenje Microsoft Office-a.

 

Da bismo olakšali instalaciju spakirali smo sve potrebne komponente u jednu instalacijsku datoteku koja je dostupna za preuzimanje i testiranje.

Microsoft SQL Server  

Microsoft Visual Studio 2010