Stručne spreme

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Obračun plaća >

Stručne spreme

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovdje unosimo listu stručnih sprema djelatnika.

 

clip0176

 

Oznaka - Oznaka stručne spreme

Naziv - Naziv stručne spreme