Osnovna sredstva

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Osnovna sredstva

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Registri osnovnih sredstava:

 

Osnovna sredstva

Stope amortizacije

Kategorije sredstava

Vrste stavljanja u upotrebu

Vrste prestanka korištenja

Vrste izmjene vrijednosti

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.