Osnove plaćanja

Navigacija:  Registri/Šifarnici > Platni promet >

Osnove plaćanja

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

U registar popunjavamo osnove plaćanja.

 

clip0248

 

Oznaka - Oznaka osnove

Naziv - Naziv osnove plaćanja