Obrada popisnih listova

Navigacija:  Robno i materijalno > Inventura >

Obrada popisnih listova

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Ovom grupnom obradom iz više popisnih listova unesenim na više radnih stanica generiramo jedan inventurni list sa zbrojenim količinama.

 

clip0085

 

Opcijama "Dodaj" i "Dodaj sve" prebacujemo popisne listove desno u listo odabranih, a opcijama "Ukloni" i "Ukloni sve" vraćamo ih u listu neodabranih. Potvrdom akcije program generira inventurni list, kojeg dobivamo na pregled.