Obračun amortizacije

Navigacija:  Osnovna sredstva >

Obračun amortizacije

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Kroz ovu sekciju unosimo obračune amortizacije, kao na slici:

 

clip0209

 

Broj - Broj dokumenta

Datum obračuna - Datum kad vršimo obračun

Do perioda - Automatski popunjava zadnji dan mjeseca obračuna

 

U stavke možemo pojedinačno unijeti osnovna sredstva za obračun amortizacije a možemo koristiti i opciju "Dodaj..." za višestruki unos.

 

Osnovno sredstvo - iz registra osnovnih sredstava

Količina - Količina za koju se vrši amortizacija

Cijena - Nabavna cijena osnovnog sredtvna

Vrijednost - Količina x cijena

Godišnja stopa - popunjava se automatski iz registra amortizacijskih stopa

Jednokratna stopa - Ako je uneseno program će amortizirati jednokratno po toj stopi

Mjeseci - Porgram računa broj mjeseci za koji je izvršen obračun

Efektivna stopa - Godišnja ili jednokratna

Iznos amortizacije - Izračunati iznos amortizacije

Vrij.pov. - Vrijendost povećanja

Amort-pov. - Amortizacija povećane vrijednosti (odvojeno)

Vrij.sm. - Vrijednost smanjenja

Amort.sm. - Amortizacija umanjene vrijednosti (odvojeno)

 

Klikom na gumb "Dodaj..." dobijemo slijedeći obrazac za odabir osnovnih sredstava:

 

clip0210

 

Ako za osnovno sredstvo imamo povećanje/smanjenje vrijednosti tipa "Posebna" onda se odvojeno računa amortizacija za te iznose.

 

Sve je moguće kontirati pravilima i automatski knjižiti u financijsko knjigovodstvo.

 

Ovdje još imamo standardnu karticu knjiženja.