Konfiguracija matričnog pisača

Navigacija:  Postavke aplikacije > Platni promet >

Konfiguracija matričnog pisača

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip0250

 

Naziv TXT pisača - Biramo iz upravljačke ploče naziv instaliranog matričnog pisača

Gornja/lijeva margina - služi za podešavanje naloga za plaćanje za matrični pisač