Knjige prihoda i rashoda

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Knjige prihoda i rashoda

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registri knjiga prihoda i rashoda

 

Vrste knjiga

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.