Financijsko knjigovodstvo

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Financijsko knjigovodstvo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Registri financijskog knjigovodstva:

 

Vrste temeljnica

Vrste opomena

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.