Blagajna

Navigacija:  Registri/Šifarnici >

Blagajna

Prethodna stranicaReturn to chapter overviewSljedeća stranica

Registri financijske blagajne:

 

Blagajne

 

Pored ovih registara modul koristi i neke od zajedničkih registara.